Lợi ích của việc kê khai thuế qua mạng

Để có thể đọc được file định dạng XML người dùng có thể tải phần mềm iTaxViewer để hỗ trợ đọc. Còn đối với công việc nộp tờ khai thuế, các doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng để đảm bảo công việc thực hiện nhanh chóng, […]

Continue Reading