Phong thủy

Cây lát hoa trồng công trình

Cây Lát Hoa thường được trồng ở Việt Nam của các tỉnh Bắc miền Trong và miền Bắc, nhiều vùng rừng từ Bắc và miền trung được xử dụng trồng cây Lát Hoa này để làm cây bóng mát hoặc trồng thành rừng. Cây Lát Hoa thuộc họ Xoan ( Sầu đông) với tên khoa […]